oficiální web

Aktuality

Příměstský tábor Drhleny 2021

Tělocvičná jednota Sokol Kněžmost
pořádá ve středu 30.6.2021 od 15 hod
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tenisové kurty v Kněžmostě opět otevřeny pro veřejnost !!!

Antukové kurty i další sportoviště je možné rezervovat v rezervačním systému:

www.sokolknezmost.cz/sportoviste/rezervace-sportovist/

pro odemknutí kurtů volejte 603 796 095

cena pronájmu 1 antukového kurtu je 150 Kč  ( pro členy Sokola 100 Kč).

Nebo je možno využít paušální platby na celý rok: 1 000 Kč  ( děti, důchodci 800 Kč).

Celý příspěvek

Velká investiční akce TJ Sokol Kněžmost

TJ Sokol Kněžmost se podařilo v roce 2020 uskutečnit dlouho připravovanou investiční akci, která zahrnovala kompletní rekonstrukci kabin a výrazné rozšíření venkovních hracích ploch. Příprava projektu začala už v roce 2017, návrhem první studie uvažované rekonstrukce a úpravy sportovišť. V roce 2018 už byl vypracován detailní projekt a na podzim 2018 podána poprvé žádost o dotaci MŠMT. Tato žádost byla ještě neúspěšná, došlo k menší úpravě projektu, s cílem co nejvíce vyhovět parametrům dotace. Další žádost, byla podána v říjnu 2019 a byla schválena v březnu 2020. Hned v dubnu proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnili 3 firmy. Vybrána byla firma V-PRODUKT, s.r.o., s nejnižší nabídnutou cenou, která činila 10 974 825,- Kč bez DPH. Nabídky dalších firem byly výrazně vyšší (obě přes 14 mil bez DPH). Výběr se nakonec ukázal jako základ úspěšné realizace projektu, spolupráce s firmou V-PRODUKT byla velmi dobrá. Stavba začala v květnu 2020 a skončila úspěšně v prosinci 2020. Celá akce proběhla ve velmi krátké době v roce 2020 a byla úspěšně zakončena kolaudací dne 18.2.2021.

Celý příspěvek